Dôsledky arachnoidálnej cysty mozgu

Arachnoidálna cysta mozgu je formácia obsahujúca mozgovomiechový mok, ktorej kapsula je tvorená bunkami arachnoidnej membrány alebo spojivového tkaniva. Cysta arachnoidálnej mozgovomiechovej tekutiny je lokalizovaná medzi arachnoidálnou membránou a vonkajším povrchom mozgu. Dynamika novotvaru je prevažne latentná, avšak so zvýšením obsahu mozgovomiechového moku v cyste je klinický obraz charakterizovaný príznakmi fokálneho deficitu a syndrómom zvýšeného intrakraniálneho tlaku..

Volumetrický proces sa vyskytuje v rôznych častiach mozgu. Najbežnejšie miesta sú zadná lebečná jamka, oblasť Sylvianskej ryhy a nad hypofýzou. Viac ako 4% svetovej populácie sú nositeľmi cyst. Ženy ochorejú štyrikrát menej často ako muži.

Všeobecné

Arachnoidálna cysta mozgu u plodu je často spojená s inými patológiami. Jedná sa hlavne o Marfanov syndróm a dysgenézu alebo agenézu corpus callosum.

Podľa svojej štruktúry je arachnoidálna cysta mozgu u dospelých a detí:

 1. Jednoduché.
 2. Komplikované.

Jednoduchý útvar vo vnútri je lemovaný bunkami arachnoidálnych mozgových blán. Takýto objemový proces je náchylný na produkciu mozgovomiechového moku. Komplexné ochorenie pozostáva z rôznych tkanív, častejšie sú do štruktúry zahrnuté gliové bunky mozgu. Táto klasifikácia sa nevzťahuje na praktickú neurológiu. Pri stanovení diagnózy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb sa však berú do úvahy údaje o histologickej štruktúre..

Podľa dynamiky vývoja existujú:

 • Napredovanie.
 • Zmrazené.

Príznaky arachnoidálnej cysty sa v prvom variante rýchlo zvyšujú. Negatívna dynamika sa vysvetľuje zväčšením priemeru novotvaru, v dôsledku čoho formácia stláča susedné tkanivá a spôsobuje klinický obraz neurologických porúch. Zmrazené cysty majú pozitívnu dynamiku: nezvyšujú sa ich veľkosť a postupujú tajne. Táto klasifikácia sa používa v praktickej neurológii: výber liečby závisí od typu dynamiky..

Očakávaná dĺžka života závisí od dynamiky. Takže so zamrznutou cystou môže človek žiť celý život a zomrieť prirodzenou smrťou, pretože vzdelanie nedosiahlo kritickú veľkosť. Kvôli chýbajúcemu klinickému obrazu takíto ľudia zvyčajne nevedia, že majú v hlavách objemný proces..

Progresívne cysty znižujú kvalitu života človeka. Cysta je nebezpečná s komplikáciami, napríklad s akútnym okluzívnym hydrocefalom, kvôli ktorému sú časti mozgu vytlačené a človek zomrie na porušenie životných funkcií medulla oblongata (dýchanie a práca kardiovaskulárneho systému)..

Odvod do armády závisí od závažnosti klinického obrazu. Mladý muž je teda úplne prepustený zo služby v prípade, že sa v klinickom obraze vyskytne hypertenzný syndróm a závažné neurologické poruchy. Mladému mužovi sa poskytne oneskorenie 6 mesiacov alebo rok, ak jeho klinický obraz odhalí stredne závažné neurologické poruchy a neexistuje syndróm zvýšeného intrakraniálneho tlaku..

Príčiny

Podľa pôvodu je novotvar dvoch typov:

 1. Vrodená arachnoidálna cysta. Druhé meno je pravá cysta. Vrodená forma je výsledkom abnormalít vo vývoji centrálneho nervového systému plodu počas vnútromaternicového dozrievania. Takéto chyby sa vyvíjajú v dôsledku vnútromaternicových infekcií (herpes, toxoplazmóza, rubeola), intoxikácie matkami (alkohol, drogy), ožarovania.
 2. Získaná cysta. Vyvíja sa v dôsledku účinkov na celý život: kraniocerebrálne traumy, neuroinfekcie, mozgové krvácanie a hematómy, predchádzajúce operácie na mozgu.

Klinický obraz

Akákoľvek cysta mozgu je charakterizovaná syndrómom zvýšeného intrakraniálneho tlaku. Jeho znaky:

 • prasknutie bolesti hlavy, závraty;
 • nutkanie na zvracanie;
 • hluk v ušiach, znížená presnosť videnia;
 • pocit pulzácie v chrámoch;
 • nepresná chôdza;
 • ospalosť;
 • emocionálna labilita, plačlivosť, vznetlivosť, poruchy spánku.

Ako choroba postupuje a zväčšuje sa priemer, príznaky sa stávajú výraznejšími. Bolesť hlavy sa stáva chronickou, zvyšuje sa so zmenou polohy hlavy. Sluch sa znižuje, objavuje sa diplopia (dvojité videnie v očiach), muchy sa objavujú pred očami s prudkou zmenou polohy tela, v očiach samotných tmavne.

Vznikajú nedostatočné neurologické príznaky. Reč je rozrušená: pacienti hovoria nezreteľne, slová a zvuky sú nevyslovené, ostatným je ťažké porozumieť ich rozhovoru. Koordinačná sféra je rozrušená, chôdza je narušená. Slabá svalová sila, často typu hemiparézy (pokles sily kostrových svalov v ruke a nohe na jednej strane tela). Je možné, že dôjde k strate citlivej oblasti. Vedomie je často rozrušené: pozoruje sa synkopa (krátkodobá strata vedomia). Klinický obraz dopĺňajú aj záchvaty a duševné poruchy typu elementárnych zrakových alebo sluchových halucinácií.

Ak je cysta vrodená, dieťa sa vyvíja pomalšie. Prejavuje známky oneskoreného psychomotorického vývoja. Neskôr začne sedieť, neskôr urobí prvé kroky a vysloví prvé písmená. Výkon školy je v porovnaní s priemerom ostatných detí znížený.

Príznaky tiež závisia od lokalizácie objemového procesu:

 1. Arachnoidálna cysta ľavého spánkového laloku. Je sprevádzané zhoršeným vnímaním sluchu a reči. Pacienti často nerozumejú hovorenému jazyku, ale stále existuje možnosť vytvoriť si vlastné vety.
 2. Arachnoidálna cysta PCF. Cysta umiestnená v zadnej fosse môže stláčať a poškodiť mozoček. Arachnoidálna cysta malého mozgu povedie k zhoršeniu koordinácie a chôdze.
 3. Známky arachnoidálnej cysty mozgovomiechového moku ľavej bočnej štrbiny mozgu sú zvyčajne mizivé. Typickým prejavom je syndróm zvýšeného intrakraniálneho tlaku. Arachnoidálna cysta laterálnej trhliny mozgu vľavo sa však môže prejaviť ako záchvaty alebo problémy s prehĺtaním.
 4. Arachnoidálna cysta cisterna magna sa prejavuje typickým hypertenzným syndrómom.

Diagnostika

Najväčšiu diagnostickú hodnotu majú dve neuroimagingové metódy:

 • CT. Na snímkach CT majú cysty jasné obrysy. Samotný nádor vytláča susedné štruktúry.
 • Magnetická rezonancia. Cysta na MRI má podobné parametre. Magnetická tomografia pomáha pri diferenciálnej diagnostike cýst, napríklad pomocou MRI sa dá arachnoidná cysta odlíšiť od epidermoidnej cysty. Pomocou cisternografie magnetickou rezonanciou je možné identifikovať steny susedných tkanív susediacich s cystou.

U novorodencov sa používajú skríningové metódy, najmä neurosonografia a špirálová počítačová tomografia. V prípade pochybností je predpísané zobrazovanie magnetickou rezonanciou v režime angiografie s kontrastom.

Pri diagnostike sú predpísané aj bežné metódy: kompletný krvný obraz, biochemický krvný test, rozbor mozgovomiechového moku. Indikované je vyšetrenie neurológom, psychológom a psychiatrom. Títo odborníci hodnotia duševný a neurologický stav: integritu vedomia, citlivosť, motorickú sféru, prítomnosť záchvatov, halucinácie alebo emočné poruchy..

Liečba

Ak má vzdelanie normálnu veľkosť, liečba sa neaplikuje. Lieková terapia závisí od klinického obrazu. Najčastejšie prevažuje syndróm zvýšeného intrakraniálneho tlaku a sú prítomné príznaky hydrocefalu. V tomto prípade je pacientovi zobrazené diuretiká. Znižujú hladinu tekutín v tele, čím eliminujú príznaky vodnateľnosti.

Hlavným spôsobom na odstránenie príčiny príznakov je chirurgický zákrok. V akých prípadoch je indikovaný chirurgický zákrok:

 1. syndróm zvýšeného intrakraniálneho tlaku a hydrocefalus spôsobený ním;
 2. zvýšenie deficitu neurologických príznakov;
 3. cysty ovplyvňujúce alebo vytesňujúce susedné mozgové štruktúry;
 4. porušenie dynamiky CSF.

V akých prípadoch nemožno operáciu vykonať:

 • ťažké dekompenzované stavy sprevádzané zhoršenými životnými funkciami (dýchanie a tlkot srdca);
 • akútna meningitída alebo encefalitída.

Priebeh operácie je riadený intraoperačnou ultrazvukovou diagnostikou a neuronavigáciou.

 1. Endoskopia. Počas operácie sú steny cysty členité a správy sú vytvárané komorovým systémom, najmä cisternami mozgu..
 2. Mikrochirurgická metóda. Najskôr sa rozrezá tvrdá pena, potom sa rozrezajú steny novotvaru. Časť odstráneného materiálu sa odošle na laboratórny výskum.
 3. Metóda kvapalinového bočníka. Účelom operácie je vypustiť cystovú tekutinu do najbližšej komunikovanej dutiny.

Možné pooperačné komplikácie:

 • tekutina (možný únik mozgovomiechového moku z rany);
 • nekróza chirurgickej rany;
 • divergencia švov.

Po operácii by dospelý alebo dieťa mali byť sledovaní neurológom, oftalmológom, neuropsychológom, pediatrom a neurofyziológom. Magnetická rezonancia a počítačová tomografia sa musia robiť každý rok.

Liečba ľudovými prostriedkami sa neodporúča. O dôkazoch nemá ani jeden recept na tradičnú medicínu. Pri domácej liečbe pacient stráca peniaze a čas.

Je kozia choroba nebezpečná? Komplikácie a závažnosť klinického obrazu závisia od typu: zmrazenej alebo progresívnej formácie. Prvá možnosť nie je nebezpečná. Progresívny volumetrický proces môže byť fatálny.

Arachnoidná cysta

Cysta mozgu je dutá patologická formácia naplnená tekutinou podobného zloženia ako mozgovomiechový mok, ktorý má inú lokalizáciu v mozgu. Existujú dva hlavné typy mozgových cýst: arachnoidálne, retrocerebelárne cysty.

Arachnoidálna cysta mozgu je benígna, dutá formácia naplnená tekutinou, ktorá sa vytvára na povrchu mozgu v oblasti jeho arachnoidných (arachnoidných) membrán..

Arachnoidálne mozgové blany sú jedným z troch mozgových blán umiestnených medzi povrchovou tvrdou materou a hlbokou pia mater..

Steny arachnoidálnej cysty sú tvorené buď bunkami arachnoidálnej membrány mozgu (primárna cysta), alebo kolagénom (sekundárna cysta). Arachnoidálna cysta môže byť dvoch typov:

 • Primárna alebo vrodená arachnoidálna cysta je dôsledkom abnormalít vo vývoji membrán mozgu u plodu v dôsledku vystavenia fyzikálnym a chemickým faktorom (lieky, ožarovanie, toxické látky);
 • Sekundárna alebo získaná arachnoidálna cysta je dôsledkom rôznych chorôb (meningitída, agenéza corpus callosum) alebo komplikácie po úrazoch, chirurgických zákrokoch (modriny, otrasy mozgu, mechanické poškodenie vonkajších vrstiev mozgu)..

Vo väčšine prípadov je vývoj arachnoidálnej cysty asymptomatický. Výrazné neurologické príznaky sú prítomné iba v 20% prípadov.

Medzi faktory ovplyvňujúce vzhľad a rast arachnoidálnej cysty patria:

 • Zápalový proces mozgových blán (vírus, infekcia, arachnoiditída);
 • Zvýšenie tlaku tekutín vo vnútri cystickej formácie;
 • Otras mozgu alebo iná trauma mozgu u pacienta s už existujúcou arachnoidálnou cystou.

Príznaky arachnoidálnej retrocerebelárnej cysty

Vo väčšine prípadov sú cysty mozgu (arachnoidné, retrocerebelárne cysty) asymptomatické. Tieto novotvary sa zistia pri ďalšom vyšetrení pacienta alebo pri diagnostike neurologických ochorení s podobnými príznakmi. Príznaky arachnoidálnej cysty sú nešpecifické. Závažnosť príznakov arachnoidnej, retrocerebelárnej cysty závisí od umiestnenia a veľkosti formácie. U väčšiny pacientov sa pozorujú mozgové príznaky spojené s kompresiou určitých častí mozgu. Je extrémne zriedkavé, že sa pozorujú ohniskové príznaky v dôsledku tvorby hygromu, prasknutia arachnoidálnej cysty..

Hlavné príznaky arachnoidálnej, retrocerebelárnej cysty:

 • Závraty nespôsobené inými faktormi (únava, anémia, užívanie liekov, tehotenstvo u žien);
 • Nevoľnosť, zvracanie, nespôsobené inými faktormi (užívanie liekov, otravy, iné choroby);
 • Halucinácie, duševné poruchy;
 • Záchvaty;
 • Strata vedomia;
 • Pocit necitlivosti v končatinách, hemiparéza;
 • Bolesti hlavy, nedostatok koordinácie;
 • Pocit pulzovania, plnosti v hlave;
 • Poruchy sluchu a zraku;
 • Jasné rozpoznanie tinnitu pri zachovaní sluchu;
 • Pocit ťažkosti v hlave;
 • Zvýšené bolestivé pocity pri pohybe hlavy.

Je potrebné poznamenať, že pri sekundárnom type arachnoidálnej cysty môže byť klinický obraz doplnený o príznaky základnej choroby alebo traumy, ktorá je hlavnou príčinou vzniku cystickej dutiny..

Diagnostika cysty arachnoidnej cerebrospinálnej tekutiny

Na diagnostiku arachnoidálnych cyst CSF (cysty naplnené CSF) sa používajú rôzne metódy. Hlavné z nich sú magnetická rezonancia a počítačová tomografia na detekciu cystickej formácie, určenie jej lokalizácie, veľkosti. Intravenózne podanie kontrastu umožňuje odlíšiť arachnoidálnu cystu CSF od nádoru (nádor akumuluje kontrast, cysta nie).

Malo by sa pamätať na to, že arachnoidálna cysta je častejšie výsledkom iného neurologického ochorenia alebo dysfunkcie akýchkoľvek orgánových systémov. Na identifikáciu základných príčin arachnoidálnej cysty sa používajú nasledujúce diagnostické metódy:

 • Krvné testy na zistenie vírusov, infekcií, autoimunitných chorôb;
 • Krvné testy na zrážanie a hladinu cholesterolu;
 • Dopplerova štúdia umožňuje zistiť porušenie priechodnosti krvných ciev, v dôsledku čoho sa vyvíja nedostatok prívodu krvi do mozgu;
 • Monitorovanie krvného tlaku, zaznamenávanie kolísania tlaku za deň;
 • Výskum srdca.

Presná identifikácia príčin vývoja arachnoidálnej cysty vám umožňuje zvoliť optimálnu liečbu cystickej formácie a minimalizovať riziko recidívy.

Liečba arachnoidálnymi cystami

Podľa dynamiky vývoja arachnoidálnych cýst sa rozlišujú zmrazené cystické útvary a progresívne cysty. Zmrazené formácie spravidla nespôsobujú pacientovi bolestivé pocity, nepredstavujú riziko pre normálnu činnosť mozgu. V tomto prípade sa liečba arachnoidálnej cysty nevyžaduje. Pri zmrazených formách cýst je diagnostika a liečba zameraná na identifikáciu základných príčin tvorby cyst, ako aj na elimináciu a prevenciu faktorov, ktoré prispievajú k tvorbe nových cýst..

Pri progresívnom type cystických útvarov zahŕňa liečba arachnoidálnej cysty súbor opatrení zameraných na identifikáciu a elimináciu príčin cysty, ako aj na priame odstránenie samotnej cysty..

Lekárske ošetrenie arachnoidálnej cysty je zamerané na elimináciu zápalových procesov, normalizáciu prívodu krvi do mozgu, obnovu poškodených mozgových buniek.

V prípade neúčinnosti alebo nízkej účinnosti konzervatívnych metód liečby arachnoidálnych cýst sa používajú radikálne metódy. Indikácie pre operáciu sú:

 • Riziko prasknutia arachnoidálnej cysty;
 • Poruchy duševného stavu pacienta so zvyšujúcou sa frekvenciou konvulzívnych a epileptických záchvatov;
 • Zvýšený intrakraniálny tlak;
 • Posilnenie ohniskových príznakov.

Hlavné metódy chirurgickej liečby arachnoidálnej cysty sú:

 • Odtok - odstránenie tekutiny z dutiny aspiráciou ihlou;
 • Posunovanie - vytvorenie odtoku pre odtok tekutiny;
 • Fenestrácia - excízia cysty.

Arachnoidálna cysta: dôsledky, prognóza, komplikácie

Pri včasnej diagnostike a liečbe arachnoidálnej cysty je prognóza veľmi priaznivá. Hlavnými rizikami spojenými s vývojom arachnoidálnej cysty je zvýšenie kompresného účinku tela cysty na mozgové centrá, čo má za následok narušenie funkcií tela, ako aj prasknutie cysty. Po odstránení arachnoidálnej cysty môžu byť následkami narušený sluch a zrak, rečové funkcie. Pri predčasnej diagnóze arachnoidálnej cysty môžu byť následky mimoriadne nebezpečné (hydrocefalus, mozgová kýla, smrť).

Video z YouTube súvisiace s článkom:

Informácie sú zovšeobecnené a poskytované iba na informačné účely. Pri prvom príznaku ochorenia navštívte svojho lekára. Samoliečba je zdraviu škodlivá!

Príznaky a liečba arachnoidálnej cysty v mozgu

Arachnoidálna cysta mozgu je benígny novotvar vo forme močového mechúra umiestneného medzi membránami mozgu a naplnený mozgovomiechovým mokom. Vo väčšine prípadov je patológia asymptomatická, je zistená náhodou počas vyšetrenia MRI. Veľká formácia však bude tlačiť na mozgové tkanivo, čo povedie k progresii nepríjemných symptómov. Stojí za to podrobnejšie zvážiť, čo je arachnoidná cysta, jej príčiny, príznaky a taktika liečby.

Druhy mozgových cýst

V závislosti od lokalizácie sa rozlišujú tieto typy novotvarov:

 1. Arachnoidná cysta. Vzdelávanie sa nachádza medzi mozgovými membránami. Častejšie sa diagnostikuje u mužov. Pri absencii rastu novotvaru sa liečba nevyžaduje. V detstve môže spôsobiť výskyt hydrocefalusu, zväčšenie veľkosti lebky.
 2. Retrocerebelárna arachnoidálna cysta mozgu. Charakteristický je vývoj patologického vzdelania v hrúbke orgánu. Hlavné dôvody: mŕtvica, encefalitída, zhoršené zásobovanie krvou. Retrocerebelárna cysta môže ničiť neuróny v mozgu.
 3. Subarachnoidálna cysta mozgu. Toto je vrodená patologická formácia, ktorá je objavená náhodou. Choroba môže spôsobiť záchvaty, nestabilitu chôdze, pulzovanie vo vnútri hlavy.
 4. Arachnoidálna cysta mozgovomiechového moku. Vzdelávanie sa rozvíja u pacientov s aterosklerotickými zmenami a zmenami súvisiacimi s vekom.

V závislosti od príčin vývoja je patológia:

 • primárne (vrodené). Vznikajú počas vnútromaternicového vývoja plodu alebo v dôsledku udusenia dieťaťa počas pôrodu. Príkladom takejto formácie je Blakova vrecková cysta;
 • sekundárne. Patologické vzdelávanie sa vyvíja na pozadí minulých chorôb alebo vystavenia environmentálnym faktorom.

Podľa klinického obrazu choroby existujú:

 • progresívne formácie. Charakteristické je zvýšenie klinických príznakov, ktoré súvisí so zvýšením veľkosti tvorby arachnoidov;
 • zmrazené novotvary. Majte latentný priebeh, nezvyšujte objem.

Stanovenie typu mozgovej cysty podľa tejto klasifikácie má prvoradý význam pre výber taktiky účinnej terapie.

Príčiny arachnoidálnej cysty

Vrodená (cysta mozgu u novorodencov) sa vytvára na pozadí porúch v procesoch intrauterinného vývoja mozgu. Provokujúce faktory:

 • intrauterinná infekcia plodu (herpes, toxoplazmóza, cytomegalovírus, rubeola);
 • intoxikácia (príjem alkoholu, fajčenie, užívanie drog s teratogénnym účinkom, drogová závislosť);
 • ožarovanie;
 • prehriatie (časté vystavenie slnku, kúpele, sauny).

Arachnoidálna cysta hlavného sínusu sa môže vyvinúť na pozadí Marfanovho syndrómu (mutácie v spojivovom tkanive), hypogenézy corpus callosum (absencia septa v tejto štruktúre).

Sekundárne formácie sa vyvíjajú kvôli takýmto podmienkam:

 • traumatické zranenie mozgu;
 • mozgová chirurgia;
 • poruchy cerebrálnej cirkulácie: mŕtvica, ischemická choroba, roztrúsená skleróza;
 • degeneratívne procesy v mozgu;
 • infekčné choroby (meningitída, meningoencefalitída, arachnoiditída).

Arachnoidná cysta v časovej oblasti sa často vyvíja v dôsledku vývoja hematómu.

Klinické prejavy

V 80% prípadov arachnoidálna cysta mozgu nevedie k rozvoju nepríjemných symptómov. Patológia sa vyznačuje prítomnosťou nešpecifických symptómov, čo komplikuje diagnostiku. Prejavy ochorenia sú určené lokalizáciou patologickej formácie, jej veľkosťou.

Rozlišujú sa nasledujúce bežné príznaky mozgovej cysty:

 1. Závraty. Toto je najbežnejší príznak a nezávisí od času alebo expozičných faktorov..
 2. Nevoľnosť a zvracanie.
 3. Záchvaty (mimovoľné sťahy svalov a zášklby).
 4. Bolesť hlavy Charakterizovaný vývojom syndrómu ostrej a intenzívnej bolesti.
 5. Možná zlá koordinácia (ohromujúca chôdza, strata rovnováhy).
 6. Pulzovanie vo vnútri hlavy, pocit ťažkosti alebo stláčanie.
 7. Halucinácie.
 8. Zmätok vedomia.
 9. Mdloby.
 10. Znížená zraková ostrosť a sluch.
 11. Necitlivosť končatín alebo častí tela.
 12. Zhoršenie pamäti.
 13. Hluk v ušiach.
 14. Otrasy rúk a hlavy.
 15. Poruchy spánku.
 16. Porucha reči.
 17. Vývoj paralýzy a parézy.

S progresiou ochorenia sa vyvíjajú mozgové príznaky, ktoré súvisia so sekundárnym hydrocefalom (porušenie odtoku mozgovomiechového moku).

S cystou čelného laloku sa môžu vyvinúť nasledujúce príznaky:

 • zníženie intelektuálnej úrovne;
 • zhovorčivosť;
 • porušenie chôdze;
 • reč sa stáva nezrozumiteľnou;
 • pery sú vytiahnuté vo forme tuby.

S arachnoidálnou cystou malého mozgu sú zaznamenané nasledujúce príznaky:

 • hypotenzia svalov;
 • porušenia vestibulárneho aparátu;
 • nestálosť chôdze;
 • mimovoľné pohyby očí;
 • rozvoj paralýzy.

Treba poznamenať, že cerebelárna cysta môže byť dosť nebezpečný novotvar..

Arachnoidný novotvar v spodnej časti mozgu môže vyvolať vývoj týchto znakov:

 • porušenie fungovania orgánov zraku;
 • strabizmus;
 • neschopnosť hýbať očami.

Vrodená arachnoidálna masa u detí môže spôsobiť nasledujúce príznaky:

 • pulzácia fontanely;
 • znížený tón končatín;
 • dezorientovaný pohľad;
 • hojná regurgitácia po kŕmení.

Arachnoidálna cysta zadnej lebečnej fossy vyvoláva vývoj týchto znakov:

 • pretrvávajúca bolesť hlavy;
 • paralýza jednej polovice tela;
 • mentálne poruchy;
 • časté a silné kŕče.

Cysta spánkového laloku je charakterizovaná vývojom symptómov „frontálnej psychiky“: pacienti nie sú kritickí k vlastnému blahu, vyvíja sa plačlivosť, objavujú sa sluchové a zrakové halucinácie.

Diagnostické opatrenia

Pri bežnom vyšetrení lekárom je nemožné identifikovať arachnoidný nádor. Príznaky môžu iba naznačovať vývoj patologických útvarov, preto sa stanú dôvodom na vykonanie hardvérového vyšetrenia:

 1. MRI alebo CT. Umožňuje vám určiť prítomnosť cysty, posúdiť jej veľkosť, lokalizáciu.
 2. Kontrastná angiografia. Pomáha eliminovať prítomnosť zhubných nádorov - rakovina je schopná akumulovať kontrastné látky.
 3. Krvný test na infekcie.
 4. Stanovenie hladiny cholesterolu v krvi.
 5. Dopplerov ultrazvuk, ktorý umožňuje posúdiť priechodnosť krvných ciev.
 6. EKG a ultrazvuk srdca. Vývoj srdcového zlyhania môže vyvolať zhoršenie cerebrálneho obehu.

Vlastnosti liečby arachnoidálnych cýst

Zmrazená formácia: arachnoidálna cysta ľavého spánkového laloku, cysta hipokampu, zadná lebečná fossa, základ mozgu, mozoček nevyžadujú liečbu, nespôsobujú bolestivé pocity. Pacienti však musia zistiť základné príčiny, aby sa zabránilo vývoju nových formácií..

Konzervatívna liečba arachnoidálnej cysty hlavy sa vyžaduje iba pri progresívnom type formácie. Lieky sú predpísané na zmiernenie zápalu, normalizáciu cerebrálneho obehu a obnovu poškodených neurónov. Trvanie kurzu sa určuje individuálne. Používajú sa tieto lieky:

 • Longidaz, karipatín na resorpciu adhézií;
 • Actovegin, Gliatilin na obnovenie metabolických procesov v tkanivách;
 • Viferon, Thymogen na normalizáciu imunity;
 • Pirogenal, Amiksin - antivírusové lieky.

Chirurgická liečba tvorby arachnoidov sa začína, iba ak sú konzervatívne techniky neúčinné. Existujú také náznaky chirurgického zákroku:

 • riziko prasknutia vzdelávania;
 • porušenie duševného stavu;
 • časté záchvaty a epileptické záchvaty;
 • zvýšený intrakraniálny tlak;
 • zvýšené ohniskové príznaky.

Pre arachnoidálne cystické útvary sa používajú nasledujúce metódy chirurgickej terapie:

 1. Drenáž. Metóda aspirácie ihlou efektívne odstraňuje tekutinu z nádoru CSF ľavého a pravého laloku.
 2. Bypass. Táto technika spočíva v odtoku formácie, aby sa zabezpečil odtok tekutiny.
 3. Fenestrácia. Zahŕňa excíziu patologickej formácie pomocou laseru.
 4. Kraniotómia. Toto je radikálny a efektívny postup. Metóda je veľmi traumatizujúca, preto môže viesť k vzniku nebezpečných následkov..
 5. Endoskopia. Toto je low-traumatická technika, ktorá umožňuje odstrániť obsah cystickej dutiny prepichnutím.

Preventívne opatrenia

Prevencia tvorby primárnych arachnoidov spočíva v udržiavaní zdravého životného štýlu ženy počas tehotenstva. Aby ste zabránili vývoju sekundárnych formácií, potrebujete:

 • udržiavať normálnu hladinu cholesterolu;
 • sledovať hladinu krvného tlaku;
 • s rozvojom infekčných alebo autoimunitných chorôb je potrebná včasná liečba;
 • sledovať pohodu po poraneniach mozgu.

Arachnoidálna cysta je nebezpečné ochorenie, ktoré má pri absencii terapie vážne následky. Ak sa pacient ihneď po určení novotvaru poradí s lekárom, dodržiava všetky odporúčania, potom je prognóza optimistická. V opačnom prípade cysta mozgovomiechového moku pravého spánkového laloku, arachnoidálna cysta epifýzy alebo inej časti mozgu nakoniec spôsobí nepríjemné príznaky, komplikácie (kŕče, epilepsia, strata citlivosti), smrť.

Príčiny a príznaky arachnoidálnej cysty mozgu

Pod arachnoidálnou cystou mozgu odborníci chápu benígny novotvar, čo je bublina s tekutým obsahom. Jeho umiestnenie je vždy medzi membránami orgánu. V niektorých prípadoch sa nijako neprejavuje - človek o jeho prítomnosti ani len netuší. Avšak častejšie je cysta pod arachnoidálnym tkanivom spočiatku veľká, vedie preto k zhoršeniu pohody a vyžaduje si okamžitú liečbu..

Klasifikácia

Kritériá pre oddelenie mozgových cýst, odborníci naznačujú ich morfologické znaky, lokalizáciu, ako aj dôvody vzhľadu. V priamej závislosti od toho môžu byť subarachnoidálne cysty mozgu:

 • primárne - najčastejšie vrodené nádory;
 • sekundárne cysty - následky traumy alebo neuroinfekcie, ktoré človek utrpí, vnútrolebečné krvácanie.

Podľa morfologického kritéria:

 • jednoduché - cysta mozgovomiechového moku má vo vnútri obyčajnú dutinu, ktorej obsah sa môže ľahko pohybovať;
 • komplex - okrem buniek arachnoidného tkaniva sú v štruktúre aj ďalšie prvky.

Podľa povahy toku:

 • progresívne cysty - neustále sa zväčšujú a zväčšujú;
 • zmrazené cysty - majú rovnaký objem a tvar.
 • cysty v časovej oblasti hlavy - napríklad MRI diagnostikuje arachnoidálnu cystu ľavého spánkového laloku;
 • tvorba v čelnej / temennej oblasti mozgu;
 • cerebelárne cysty;
 • tvorba epifýzy;
 • arachnoidálna cysta zadnej lebečnej fossy sa častejšie nachádza v subarachnoidnom priestore;
 • interhemisférický nádor - s perineurálnou arachnoidnou cystou.

Odborníci osobitne vyčleňujú vek, v ktorom bola diagnóza stanovená. Takže klinika je s arachnoidálnou cystou u dieťaťa náročnejšia. Je oveľa ťažšie vylúčiť vrodené a sekundárne nádory u detí - napríklad cysta zadnej lebečnej fossy u plodu. Zatiaľ čo subarachnoidálna cysta u dospelých, ak nerastie, vôbec nezasahuje do ľudského života.

Príčiny

Ak nástupu cýst predchádzal zložitý priebeh tehotenstva u nastávajúcej matky, odborníci nazývajú takéto defekty tkaniva primárne. Provokujúce faktory sú:

 • nekontrolovaný príjem liekov ženou;
 • Zneužívanie alkoholu;
 • prenesené infekčné choroby;
 • brušná trauma.

Ak sa tvorba nádoru vyskytla v postneonatálnom období života, môžu to byť tieto dôvody:

 • neuroinfekcie - napríklad meningitída alebo encefalitída, tuberkulóza alebo syfilis;
 • chirurgické zákroky na štruktúrach mozgu;
 • agenéza corpus callosum - absencia anatomickej jednotky alebo jej nahradenie cystou;
 • traumatické zranenie mozgu;
 • helminthické invázie;
 • intracerebrálne krvácanie.

Arachnoidálny vezikul sa niekedy zistí na základe vyšetrení vykonaných pre iné indikácie. Dôvody pre takéto formácie nie sú spoľahlivo známe - človek si sám nepamätá, čo by mohlo spustiť tvorbu intracerebrálnej dutiny.

Príznaky

S rozvojom arachnoidálneho defektu u detí bude neurologický deficit badateľný takmer okamžite - deti vo vývoji zaostávajú, majú mozgové a ohniskové príznaky. Takže novorodenci s veľkou cystou veľa plačú, zle jedia mlieko, opakujú jedlo a prakticky nepriberajú. Neskôr, pri absencii špeciálneho zaobchádzania, majú rôzne duševné poruchy..

U dospelých s arachnoidálnou cystou nie sú príznaky také konkrétne a môžu sa podobať klinickým prejavom iných chorôb:

 • bolesť v rôznych častiach hlavy;
 • dyspeptické poruchy - nevoľnosť;
 • zvracanie bez toho, aby ste sa cítili lepšie;
 • zvýšená únava;
 • ospalosť;
 • kŕče;
 • kolísanie intrakraniálneho tlaku.

Môžu sa vyskytnúť ďalšie príznaky v závislosti od umiestnenia arachnoidného nádoru. Napríklad, keď sa človek vytvorí v čelnom gyruse, rozvinie sa u neho zvýšená hovornosť, pokles inteligencie, ako aj poruchy vnímania informácií. Prejavy arachnoidálnych cýst v oblasti malého mozgu u pacienta sú poruchy chôdze, svalová hypotónia, mimovoľné pohyby očí do strán.

Zatiaľ čo s rozširovaním vonkajších priestorov mozgovomiechového moku rastie riziko záchvatov u človeka - v dôsledku stlačenia mozgového tkaniva. Závažnosť a trvanie záchvatov priamo závisí od príčiny a oblasti poškodenia mozgu. Ohniskové znaky sa tvoria veľmi zriedka - s obrovskými cystami. Môže to byť zníženie videnia, sluchu, paréza alebo paralýza v určitých častiach tela. Arachnoiditída na druhej strane často vedie k strate schopnosti človeka starať sa o seba a postihnutia..

Diagnostika

Pokrok v medicíne v oblasti neurológie umožňuje odborníkom diagnostikovať arachnoidálne defekty v najskorších štádiách ich vzniku. Hlavnou inštrumentálnou štúdiou je samozrejme magnetická rezonancia. Obrázky jasne ukazujú veľkosť arachnoidného prvku, jeho lokalizáciu, zapojenie susedných tkanivových miest do patologického procesu.

Na zistenie príčin výskytu arachnoidálneho defektu sú však potrebné ďalšie vyšetrenia:

 • testy krvi a mozgovomiechového moku na špecifické infekcie - syfilis, tuberkulóza, kvapavka;
 • zavedenie autoimunitných procesov;
 • elektroencefalografia - vedenie elektrických impulzov v mozgu a ohniská podráždenia kôry;
 • hodnotenie intrakraniálneho tlaku;
 • angiografia, často s kontrastnými roztokmi - pohyb tekutiny, mozgovomiechový mok cez cievy, stagnácia v nich;
 • analýzy na hodnotenie biochemických a hormonálnych abnormalít.

Po porovnaní všetkých informácií z laboratórnych a inštrumentálnych diagnostických postupov môže odborník zistiť stav ľudského zdravia ako celok a uviesť skutočnú príčinu vzniku arachnoidného nádoru. To v budúcnosti uľahčuje výber optimálnej schémy na zvládnutie cysty.

Taktika liečby

Hlavné úsilie špecialistov na identifikáciu cýst pod arachnoidálnou membránou mozgu je zamerané na jej odstránenie. To si zvyčajne vyžaduje chirurgický zákrok. Jeho objem a načasovanie určí rada lekárov a priamo závisia od veľkosti nádoru a jeho lokalizácie.

Takže pri mikrochirurgickej operácii sa endoskopická sonda vloží priamo do požadovanej oblasti orgánu a ak sa neodstráni tvorba arachnoidov, potom sa z nej odstráni nadbytok mozgovomiechovej tekutiny, aby sa zmenšila veľkosť defektu. To je možné pri povrchovom umiestnení nádoru. V opačnom prípade je metódou chirurgickej korekcie operácia bypassu - inštalácia prídavného ventilu, cez ktorý odteká tekutina z arachnoidnej dutiny.

V prípade infekčnej povahy vzhľadu arachnoidálnej cysty mozgu je liečba zameraná na potlačenie zápalového procesu a zlepšenie prívodu krvi do štruktúr. Na tento účel špecialisti vyberajú konzervatívne liečebné režimy - protizápalové lieky, diuretiká, statíny, nootropiká.

Avšak pri absencii výrazného pozitívneho trendu - negatívne príznaky pretrvávajú alebo sa dokonca zosilňujú, lekár zváži jednu z metód chirurgickej intervencie. Indikácie sú - prasknutie arachnoidálneho vezikula, krvácanie, rýchly rast nádoru. Oneskorenie v takejto situácii je neprijateľné.

Dôsledky a komplikácie

Pretože arachnoidálna membrána je doslova celá preniknutá veľkým počtom krvných ciev, hlavnou komplikáciou vzhľadu cysty je rôzna závažnosť stlačenia susedných častí orgánu..

Napriek tomu, s včasnou liečbou osoby neuropatológom a včasnou diagnostikou novotvaru, ako aj s komplexnou terapiou, je prognóza ochorenia pomerne priaznivá. Po odstránení základnej príčiny choroby je šanca na zotavenie vysoká..

Ak nebol vykonaný chirurgický zákrok, pacient sa objaví:

 • paréza a paralýza v rôznych častiach tela;
 • zhoršenie vizuálnej, sluchovej činnosti;
 • silné záchvaty;
 • pokles kvality života - sociálne väzby, samoobsluha;
 • hydrocefalus;
 • strata citlivosti pokožky.

Pri obrovskej veľkosti cysty mozgu a neskorej liečbe človeka nie je šanca na zotavenie. Smrť bude nevyhnutná. Záver liečby v symptomatickej starostlivosti - zmiernenie stavu pacienta, zlepšenie kvality jeho zostávajúceho života.

Aby sa zabránilo komplikáciám arachnoidných mozgových formácií, ľuďom sa odporúča, aby včas podstúpili kompletné lekárske vyšetrenie, pri ktorom sa uskutoční štúdia štruktúr mozgu. To nemusí byť nutne magnetická rezonancia, ale napríklad röntgen alebo aspoň konzultácia s neurológom. Zdravie každého človeka je vo vlastných rukách.

Arachnoidálna cysta mozgu

Arachnoidálna cysta mozgu, ktorá je najbežnejším typom mozgovej cysty, je prítomná u 4% populácie, je vak naplnený cerebrospinálnou tekutinou (cerebrospinálna tekutina), ktorý sa nachádza v arachnoidálnej membráne mozgu. V mieste cysty je tkanivo arachnoidnej membrány rozdelené na dve vrstvy s akumuláciou tekutiny medzi nimi.

Urobte MRI mozgu v Petrohrade

Je dôležité mať na pamäti, že cysta nie je nádor a vo väčšine prípadov je asymptomatická alebo má menšie prejavy a veľmi zriedka si vyžaduje chirurgický zákrok..

Podľa pôvodu možno arachnoidálne cysty rozdeliť na:

 • Primárne, tvorené počas vnútromaternicového vývoja;
 • Sekundárne, vznikajúce v dôsledku úrazu alebo traumy, zápalových procesov alebo krvácania do mozgu.

Podľa dynamiky vývoja existujú cysty:

 • Progresívne. Tento typ cysty je charakterizovaný postupným nárastom príznakov spojených so skutočnosťou, že cysta, ktorá rastie v objeme, zvyšuje svoj tlak na mozog..
 • Zmrazené. Tieto formácie sú stabilné a zvyčajne nevyvolávajú obavy, často prebiehajú bez príznakov a niektoré z nich sú zistené iba náhodou počas mozgovej tomografie spôsobené inými dôvodmi..

Príznaky arachnoidálnej cysty

V závislosti od umiestnenia a veľkosti cysty sa môže objaviť jeden alebo viac príznakov:

 • Bolesť hlavy;
 • Nevoľnosť a zvracanie;
 • Letargia vrátane nadmernej únavy alebo nedostatku energie;
 • Záchvaty;
 • Oneskorenie vývoja;
 • Hydrocefalus spôsobený porušením prirodzeného obehu mozgovomiechového moku;
 • Endokrinné problémy, napríklad skorý nástup puberty
 • Nedobrovoľné krútenie hlavou;
 • Problémy so zrakom.

Čím väčšia je cysta, tým viac príznakov sa objaví, zvýši sa ich frekvencia a sila. Pri dlhodobom a silnom stláčaní môže dôjsť k nezvratným zmenám v mozgovom tkanive. Pri nadmernom stlačení a pretrhnutí cystových membrán môže pacient zomrieť.

Diagnostika a liečba arachnoidálnych cýst

Cysty tečúce bez akýchkoľvek prejavov sa dajú zistiť iba náhodou. V prípade neurologických prejavov lekár v prvom rade analyzuje sťažnosti pacienta. Prejavy však môžu iba naznačovať, že v mozgu existujú určité poruchy, ale neumožňujú klasifikáciu problému. Hematómy, nádory na mozgu, cysty umiestnené vo vnútri mozgu majú rovnaké príznaky. Pre presnejšiu diagnózu môže lekár predpísať elektroencefalografiu, echoencefalografiu alebo reoencefalografiu. Nevýhodou týchto metód je, že neposkytujú informácie o presnom umiestnení formácie alebo o jej povahe..

Hlavným cieľom akejkoľvek liečby arachnoidálnej cysty je odtok tekutiny a zníženie tlaku na mozgové tkanivo..

Doteraz najpresnejšou diagnostickou metódou, ktorá umožňuje vysoký stupeň presnosti rozlíšiť arachnoidálnu cystu od nádoru alebo hematómu, je počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI)..

Toho je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Bypass. Pri tejto metóde chirurg zavádza hadičku (skrat) do cysty, cez ktorú je tekutina odvádzaná do iných častí tela (napríklad do brušnej dutiny), kde je absorbovaná inými tkanivami.
 • Fenestrácia. V tomto prípade sú v lebke pacienta a stenách cysty vytvorené otvory na odtok a normálny tok mozgovomiechového moku..
 • Nasávanie ihly a spojenie cez otvory vnútornej časti cysty so subarachnoidálnym priestorom na odtok tekutiny do nej.

MRI diagnostika arachnoidálnej cysty

Napriek skutočnosti, že CT vám umožňuje presne určiť veľkosť a umiestnenie cysty, najpresnejšie a najkompletnejšie informácie o formácii poskytuje MRI. Spravidla sa na diagnostiku arachnoidálnej cysty vykoná vyšetrenie MRI so zavedením kontrastu do krvi pacienta. Zároveň majú mozgové nádory tendenciu hromadiť kontrast a cysty ho neabsorbujú z krvných ciev, čo je na MRI veľmi zreteľne viditeľné..

MRI vyšetrenie tiež dokáže rozlíšiť cystu od krvácania, hematómov, hygromov, abscesov a iných chorôb s podobnými príznakmi. Okrem toho MRI umožňuje identifikovať cystu aj v prípadoch, keď pacient ešte nemá žiadne prejavy a samotná cysta má veľkosť iba niekoľko milimetrov..

Urobte MRI mozgu v Petrohrade

Druhý názor na arachnoidálnu cystu

Napriek skutočnosti, že diagnostika pomocou MR pomocou kontrastnej látky poskytuje lekárovi potrebné informácie, stále existuje riziko chyby. Je to spojené predovšetkým s nedostatkom zvyškových skúseností lekára pri interpretácii výsledkov MRI a identifikácii cýst. Ani jeden pacient nie je imúnny voči takýmto chybám a vyskytujú sa vo veľkých aj malých mestách. V tejto situácii je jediný spôsob, ako vylúčiť chybu alebo aspoň výrazne znížiť jej pravdepodobnosť, je získať druhý názor od vysoko kvalifikovaného odborníka.

Národná teleradiologická sieť (NTRN) vám ponúka príležitosť získať rady od popredných odborníkov v krajine v oblasti diagnostiky MRI, ktorí majú bohaté skúsenosti s analýzou tomografických snímok rôznych chorôb. Ak chcete získať konzultáciu, stačí nahrať výsledky skenovania na náš server a za deň dostanete alternatívny názor k názoru vášho lekára.

Možno to bude to isté ako prvý lekársky názor, možno sa od neho bude líšiť, ale druhý názor vám určite umožní znížiť riziko chybnej diagnózy a nesprávnej liečby takmer na nulu.

Arachnoiditída (arachnoidálna cysta)

Všeobecné informácie

Arachnoiditída sa týka infekčných ochorení centrálneho nervového systému a je seróznym zápalom štruktúr arachnoidálnej membrány mozgu alebo miechy. Arachnoidálne membrány nemajú svoj vlastný vaskulárny systém, preto nie sú lézie izolované súčasne a infekčné procesy sa šíria z tvrdej alebo pia mater, preto sa príznaky arachnoiditídy jednoznačne pripisujú seróznemu typu meningitídy. Patológiu najpodrobnejšie opísal nemecký lekár Benninghaus a tento termín sa prvýkrát použil v dizertačnej práci A. T. Tarasenkova, ktorý študoval najmä príznaky zápalu hlavy a arachnoiditídy..

Niektorí vedci nazývajú túto chorobu seróznou meningitídou, ale podľa ICD-10 mu je pridelený kód G00 a názov bakteriálna arachnoiditída G03 - ktorá zahŕňa meningitídu spôsobenú inými alebo nenápadnými príčinami, vrátane arachnoiditídy, meningitídy, leptomeningitídy, pachymeningitídy a G03..9 - pri meningitíde nešpecifikovaná - spinálna arachnoiditída NS (inak nešpecifikované).

Mozog má tri membrány: tvrdú, arachnoidnú a mäkkú. Vďaka vytvoreniu tvrdých dutín pre odtok žilovej krvi poskytuje mäkký trofizmus a arachnoidálny je nevyhnutný pre cirkuláciu mozgovomiechového moku. Nachádza sa nad gyrusom, ale nepreniká do drážok mozgu a oddeľuje subarachnoidálne a subdurálne priestory. Vo svojej štruktúre sú arachnoidálne endotelové bunky, ako aj zväzky kolagénových fibríl rôznej hrúbky a množstva..

Histológia mozgových blán

Patogenéza

Arachnoiditída spôsobuje morfologické zmeny vo forme zakalenia a zhrubnutia arachnoidálnej membrány, ktoré môžu byť komplikované fibrinoidnými vrstvami. Najčastejšie sa rozlejú, ale v niektorých prípadoch ich možno obmedziť, to znamená, že hovoríme o závažnejších miestnych porušeniach, ktoré sa začali rozsiahlym procesom s arachnoiditídou. Makroskopické zmeny v tomto prípade sú:

 • nepriehľadnosť a zhrubnutie (hyperplázia arachnoidu endotelu) arachnoidnej membrány, jej fúzia s choroidom a tvrdými membránami mozgu;
 • difúzna infiltrácia;
 • expanzia subarachnoidálnych štrbinových formácií a cisterien v mozgu, vývoj ich hydropsov (preplnenie mozgovomiechovým mokom).

Ďalší priebeh patológie vedie k fibróze a tvorbe adhézií medzi cievnatkovou a arachnoidálnou membránou, narušeniu cirkulácie cerebrospinálnej tekutiny (cerebrospinálna tekutina) a tvorbe jednej alebo viacerých arachnoidných cýst. V tomto prípade dôjde k porušeniu normálneho obehu mozgovomiechového moku a v dôsledku toho sa objaví hydrocefalus, ktorého mechanizmus je založený na dvoch vývojových cestách:

 • okluzívny - vznikajúci v dôsledku porušenia odtoku tekutiny z komorového systému, napríklad uzavretie otvorov Lyushka, Magendie s vytvorenými adhéziami alebo cystami;
 • resorpčný - pri ktorom sú narušené procesy absorpcie tekutiny štruktúrami tvrdej pleny v dôsledku rozliateho „lepkavého“ procesu.

Klasifikácia

Existuje niekoľko klasifikácií arachnoiditídy. Na základe zistenej príčiny je arachnoiditída posttraumatická, infekčná (reumatická, po chrípke, tonzilogénna) a toxická z typu zmien - cystická, adherentno-cystická, obmedzená a difúzna, jednoohnisková a multifokálna.

V závislosti od klinického obrazu a priebehu sa rozlišuje akútna, subakútna a chronická arachnoiditída, ale pre diagnostiku je najdôležitejšie určiť lokalizáciu arachnoiditídy a predpovedať model expozície a následky meningeálnych lézií..

V závislosti na preferovanom mieste lokalizácie a štruktúrach podieľajúcich sa na patológii môže byť arachnoiditída rôznych typov: cerebrálna, bazálna, opticko-chiasmatická, cerebellopontínová, precerebelárna, spinálna atď..

Mozgová arachnoiditída

Mozgový typ arachnoiditídy zvyčajne pokrýva membrány mozgu predných mozgových hemisfér a oblasti centrálneho gyri, čo ovplyvňuje nielen archnoidný endotel, ale aj štruktúry pia mater s tvorbou adhézií medzi nimi. Výsledkom procesu adhézie sú cysty s obsahom podobným tekutine. Zahustenie a zhrubnutie cýst môže viesť k xantochromatickým formáciám podobným nádorom s vysokým obsahom bielkovín, ktoré sa môžu prejaviť ako vývoj status epilepticus..

Arachnoidálna cysta mozgu

Opticko-chiasmatická arachnoiditída

Najčastejšie je lokalizovaný v chiasmatickej oblasti a ovplyvňuje spodnú časť mozgu, pričom zahŕňa optické nervy a ich priesečník v patológii. To je uľahčené kraniocerebrálnou traumou (otras mozgu alebo pomliaždením mozgu), infekčnými procesmi v paranazálnych dutinách, ako aj chorobami, ako je tonzilitída, syfilis alebo malária. Môže to mať za následok nezvratnú stratu zraku, ktorá začína bolesťou za očnými guľami a zhoršením zraku, čo môže viesť k jednostrannej a obojstrannej časovej hemianopsii, centrálnemu skotómu, sústrednému zúženiu zorných polí.

Vývoj patológie je pomalý a nie striktne lokálny, môže sa rozšíriť do oblastí vzdialených od chiasmu, zvyčajne sprevádzaných tvorbou viacerých adhézií, cystami a dokonca tvorbou jazvovej membrány v oblasti chiasmu. Negatívny vplyv na optické nervy spôsobuje ich atrofiu - úplnú alebo čiastočnú, ktorá je zabezpečená mechanickým stláčaním adhéziou, tvorbou kongestívnych bradaviek a poruchou krvného obehu (ischémia). Zároveň spočiatku trpí vo väčšej miere jedno z očí a po niekoľkých mesiacoch je postihnuté aj druhé..

Spinálna arachnoiditída

Okrem týchto známych príčin môže byť spinálna spinálna arachnoiditída spôsobená furunkulózou a hnisavými abscesmi rôznej lokalizácie. Cystické obmedzené formácie súčasne spôsobujú príznaky podobné extramedulárnemu nádoru, príznaky kompresie štruktúr miechy, ako aj radikulárny syndróm a poruchy vedenia, motorické aj senzorické.

Chronické zápalové procesy spôsobujú disociáciu bielkovín v mozgovomiechovom moku a častejšie ovplyvňujú zadný povrch miechy hrudnej, bedrovej alebo cauda equina. Môžu sa rozšíriť do niekoľkých koreňov alebo s difúznymi léziami do veľkého počtu, čím sa zmení spodná hranica poruchy citlivosti.

Spinálna archnoiditída môže byť vyjadrená:

 • vo forme brnenia, necitlivosti, slabosti nôh, neobvyklých pocitov v končatinách;
 • výskyt kŕčov v nohách, svalové kŕče, spontánne zášklby;
 • vo forme poruchy (zvýšenie, strata) takých reflexov ako koleno, päta;
 • záchvaty silnej streleckej bolesti, ako sú elektrické šoky alebo naopak boľavé bolesti chrbta;
 • narušenie panvových orgánov, vrátane zníženej potencie.

Podráždenie a stlačenie kôry a blízkych častí mozgu s arachnoiditídou môže byť komplikované tvorbou cysty rôznych typov - retrocerebelárna, cerebrospinálna tekutina, ľavá alebo pravá časová oblasť.

Retrocerebelárna arachnoidálna cysta

Retrocerebelárna cysta sa vytvorí, keď sa choroidný plexus štvrtej komory posunie hore a späť z intaktnej vermiformnej časti malého mozgu. Na identifikáciu tohto typu cysty sú CT a MRI približne rovnako informatívne..

Arachnoidálna cysta CSF

Je zvykom rozlišovať medzi intracerebrálnymi a subarachnoidálnymi tekutými cystami, prvé sú častejšie u dospelých a druhé sú typické pre detských pacientov, čo je veľmi nebezpečné a spôsobuje mentálnu retardáciu..

Cysty mozgovomiechového moku sú tvorené arachnoidným endotelom alebo jazvovým kolagénom naplneným mozgovomiechovým mokom. Môžu byť vrodené alebo vytvorené počas resorpcie intracerebrálneho krvácania, ohniskov modrín a spomalenia mozgu, v zóne ischemického mäknutia po úrazoch. Vyznačujú sa predĺženým remitujúcim priebehom iniciujúcim epileptické záchvaty rôznej štruktúry, trvania a frekvencie..

Cysta CSF môže byť tiež výsledkom subarachnoidálneho krvácania alebo reaktívnej adhezívnej leptomeningitídy.

Arachnoidálna cysta pravej časovej oblasti

Cysta v pravej časovej oblasti môže spôsobiť bolesti hlavy, pocit pulzovania, stláčanie hlavy, zvuky v uchu, záchvaty nevoľnosti, záchvaty, nekoordinované pohyby..

Arachnoidálne cysty sú zamrznuté, majú stabilitu a najčastejšie nespôsobujú nepohodlie ani mozgové poruchy. Asymptomatický priebeh môže viesť k tomu, že tvorba sa zistí iba pri tomografii mozgu, ak existuje podozrenie na arachnoiditídu..

Arachnoidálna cysta ľavého spánkového laloku

Ak je cysta ľavého spánkového laloku progresívna, potom môže v dôsledku tlaku na mozog postupne zvyšovať ohniskové príznaky. Zvyčajne sa nachádza v oblasti ľavého spánkového laloku a vyzerá ako rozšírenie vonkajšieho priestoru mozgovomiechového moku.

Keď sa pacient dozvie informácie o cystách v ľavej časovej oblasti, často sa ukáže, že to nie je smrteľné a nemusí to spôsobovať negatívne príznaky. V niektorých prípadoch však existuje riziko vzniku porúch reči (senzorická afázia), straty zorných polí, náhlych kŕčov končatín alebo celého tela..

Príčiny

Existuje niekoľko spôsobov vývoja zápalu arachnoidálnych membrán a ukázalo sa, že arachnoiditída je polyetiologická a môže byť dôsledkom takých faktorov, ako sú:

 • utrpeli akútne a chronické infekčné procesy (vrátane chrípky, reumatizmu, osýpok, šarlach, sepsy, zápalu pľúc, syfilisu, tuberkulózy, brucelózy, toxoplazmózy, osteomyelitídy kostí lebky);
 • zápalové ochorenia vedľajších nosových dutín;
 • akútny alebo častejšie chronický hnisavý zápal stredného ucha, spôsobený najmä mikroorganizmami alebo toxínmi s nízkou virulenciou;
 • komplikácia hnisavého zápalu stredného ucha, napríklad labyrintitída, petrozitída, trombóza sínusov;
 • komplikácia vyliečenej hnisavej meningitídy alebo mozgových abscesov;
 • chronická intoxikácia alkoholom, olovom, arzénom;
 • rôzne poranenia - kraniocerebrálne poranenia a poranenia miechy (hlavne ako zvyškové účinky);
 • reaktívny zápal spôsobený pomaly rastúcimi nádormi alebo encefalitídou, najčastejšie nehnisavými otogénnymi látkami.

Príznaky arachnoiditídy v mozgu

Príznaky arachnoiditídy sú zvyčajne spôsobené intrakraniálnou hypertenziou, vo vzácnejších prípadoch - hypotenziou mozgovomiechového moku, ako aj prejavmi, ktoré odrážajú lokalizáciu ovplyvňujúcu procesy mozgových blán. Ďalej môžu prevládať všeobecné alebo lokálne príznaky, v závislosti od toho sa zmenia prvé príznaky a klinický obraz.

Počiatočný subakútny priebeh ochorenia sa môže nakoniec zmeniť na chronickú formu a prejaviť sa vo forme všeobecných mozgových porúch:

 • miestne bolesti hlavy, zhoršené napätím, najintenzívnejšie - ráno môžu spôsobiť nevoľnosť a zvracanie;
 • vývoj skokového príznaku, keď sa lokálne vyskytne bolesť pri odrážaní alebo nepríjemnom neamortizovanom pohybe s pristátím na pätách;
 • závrat nesystémovej povahy;
 • poruchy spánku;
 • zhoršenie pamäti;
 • mentálne poruchy;
 • výskyt bezpodmienečnej podráždenosti, všeobecnej slabosti a zvýšenej únavy.

Ohniskové poruchy primárne závisia od lokalizácie vývoja patológie a môžu sa prejaviť ako príznaky poškodenia trojklanného, ​​únosového, sluchového a tvárového nervu. Okrem toho:

 • Pri konvexitálnej (konvexnej) arachnoiditíde ovplyvňujú zápalové procesy oblasti centrálneho gyra a predných častí mozgových hemisfér, zatiaľ čo prejavy podráždenia mozgových štruktúr prevažujú nad prejavmi funkčnej straty, ktoré sú vyjadrené vo forme anisoreflexie, centrálnej parézy, generalizovaných a Jacksonovských epileptických záchvatov, porúch obehu. poruchy citlivosti a pohybu (mono- alebo hemiparéza).
 • Pri zápaloch bazálnych oblastí (opticko-chiasmalné, cerebellopontínové a v oblasti posterokraniálnej fossy) sa najčastejšie vyskytujú mozgové príznaky a sú narušené funkcie nervov základne lebky..
 • Opticko-chiasmatická arachnoiditída sa prejavuje znížením zrakovej ostrosti a zmenami v poliach, ktoré pripomínajú optickú neuritídu a sú kombinované s autonómnou dysfunkciou - ostrý dermografizmus, zosilnený pilomotorický reflex, silné potenie, akrocyanóza, niekedy smäd, zvýšené močenie, hyperglykémia.
 • Patológia ovplyvňujúca oblasť nôh mozgu spôsobuje pyramídové príznaky, ako aj príznaky lézií okulomotorických nervov a meningeálne príznaky.
 • Arachnoiditída cerebellopontínového uhla spôsobuje bolesti hlavy v okcipitálnej oblasti, hučanie v ušiach, neuralgiu, paroxysmálne závraty, niekedy so zvracaním, jednostranné cerebelárne poruchy - keď sa pacient potáca alebo drží váhu na jednej nohe - pád spadá na stranu lézií; pri dôkladnom vyšetrení je možné odhaliť ataktickú chôdzu, vodorovný nistagmus, pyramidálne príznaky, zväčšenie žíl fundu, vyvolané zhoršeným venóznym odtokom.
 • Ak je postihnutá veľká (okcipitálna) cisterna, ochorenie sa vyvíja akútne s horúčkou, obsedantným vracaním, bolesťami v zadnej časti hlavy a krčnej chrbtice, ktoré sa zhoršujú kašľom, pokusom o otočenie hlavy alebo náhlym pohybom.
 • Lokalizácia zápalových procesov v oblasti párov hlavových nervov IX, X, XII vedie k nystagmu, zvýšeným reflexom šliach, pyramidálnym a meningeálnym prejavom.
 • Arachnoiditída zadnej lebečnej jamky môže ovplyvniť pár hlavových nervov V, VI, VII, VIII a spôsobiť intrakraniálnu hypertenziu s meningeálnymi príznakmi, cerebelárnymi a pyramidálnymi poruchami, napríklad ataxia, asynergia, nystagmus, adiadochokinéza, bolesť hlavy sa stáva trvalým príznakom, jedným z prvých.
 • Difúzne lézie vyvolávajú všeobecné mozgové javy a nerovnomerné rozširovanie komôr, ktoré sa prejavujú výskytom čelného, ​​hypotalamického, temporálneho, stredného mozgu a kortikálneho syndrómu, patológia iniciuje porušenie normálnej výmeny mozgovomiechového moku, fuzzy pyramidálne príznaky, môžu mať vplyv na jednotlivé lebečné nervy.

Analýzy a diagnostika

Pri stanovení diagnózy je nevyhnutné vykonať diferenciálnu diagnostiku s abscesmi a novotvarmi v zadnej lebečnej jamke alebo v iných častiach mozgu. Na stanovenie arachnoiditídy je dôležité vykonať komplexné a podrobné vyšetrenie pacienta.

Elektroencefalografia, angiografia, pneumoencefalogram, scintigrafia, obyčajné kraniogramy, rentgenové snímky lebky, myelografia, CT, MRI sú indikatívne. Tieto štúdie odhaľujú intrakraniálnu hypertenziu, lokálne zmeny v biopotenciáloch, expanziu subarachnoidálneho priestoru, cisterny a komory mozgu, cystické útvary a ložiskové zmeny v mozgovej substancii. Iba v prípade, že nie je upchatý fundus, je možné pacientovi odobrať lumbálnu punkciu na zistenie strednej lymfocytovej pleocytózy a miernej disociácie proteínov. Okrem toho môže byť potrebný test indexu a nosa prsta..

Liečba

Kľúčom k úspešnej liečbe arachnoiditídy je eliminácia zdroja infekcie, najčastejšie zápalu stredného ucha, sínusitídy atď., Pomocou štandardných terapeutických dávok antibiotík. Najlepšie je, keď sa na odstránenie nežiaducich následkov a komplikácií použije komplexný individuálny prístup vrátane:

 • Predpis desenzibilizujúcich a antihistaminík, napríklad Diphenhydramin, Diazolin, Suprastin, Tavegil, Pipolfen, Chlorid vápenatý, Histaglobulin a ďalšie.
 • Úľava od konvulzívnych syndrómov s antiepileptikami.
 • Na zníženie intrakraniálneho tlaku môžu byť predpísané diuretiká a dekongestíva.
 • Užívanie liekov s absorbovateľným účinkom (napríklad Lidase), normalizujúcich intrakraniálny tlak, ako aj liekov, ktoré zlepšujú cerebrálny obeh a metabolizmus.
 • V prípade potreby použitie psychotropných látok (antidepresíva, trankvilizéry, sedatíva).
 • Na stimuláciu kompenzačných a adaptačných vlastností tela sa podáva intravenózna glukóza s kyselinou askorbovou, kokarboxylázou, vitamíny skupiny B, extrakt z aloe.

Viac Informácií O Tachykardia

Už mnoho rokov sa odborníci v rôznych oblastiach medicíny snažia nájsť liek, ktorý odstráni účinky nervového nadmerného vzrušenia a vyčerpania. Moderný život vystavuje ľudský nervový systém nekonečnému preťaženiu.

Po prvom počutí názvu čierny potravinový albumín sa človek môže rozhodnúť, že hovoríme o nejakom neznámom doplnku výživy. V skutočnosti nie je diétny albumín nič iné ako hematogén známy z detstva..

Dnes odborníci identifikujú veľké množstvo chorôb spojených s poškodením mozgových ciev..Ide o dosť vážne porušenia, ktoré môžu viesť k: mentálne poruchy; čiastočná strata pamäti; mozgové príhody alebo infarkty.

Telo budúcej matky prechádza mnohými zmenami, a to aj na biochemickej úrovni. Tieto zmeny sú dôsledkom vytvorenia optimálnych podmienok pre nosenie dieťaťa. Zároveň sa počas tehotenstva mení hladina sóje.